Uslovi Korištenja

1. USLOVI KUPOVINE

 

Ovim uslovima se utvrđuje postupak kupovine i povrata karata.
Trgovac je F.S. Eurotrading d.o.o. Sarajevo, a Kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu i izvrši plaćanje kartičnim putem

 

2. NARUČIVANJE

 

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem portala buskarta.ba. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski izabere barem jednu kartu, popuni tražene podatke i izvrši plaćanje kartičnim putem. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV. Karte se kupuju elektronskim oblikom, pretragom željenih polazaka i odabiranjem istih, te spremanjem u korpu. Karte se smatraju kupljenim u trenutku kada Kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

 

3. PLAĆANJE

 

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od platnih kartica: Visa, Maestro i Mastercard.
Sva plaćanja su u konvertibilnim markama. U slučaju da se Vaša kartica vodi u drugoj valuti, naplaćeni iznos na vašoj kartici će biti konvertovan u Vašu lokalnu valutu prema kursu između asocijacija kreditnih kartica.

 

4. REKLAMACIJE

 

Reklamacije i povrat novca u slučaju neizvršene usluge ili otkazivanja putovanja su detaljnije opisani u tački 5. Specifični uslovi kupovine autobuskih karata.

 

5. SPECIFIČNI USLOVI KUPOVINE AUTOBUSKIH KARATA

 

Kupovina karata putem portala buskarta.ba
 • Na portalu prvo birate kartu u jednom smjeru ili povratnu kartu.
 • Odabirom polazne i dolazne stanice, te unosom željenog datuma putovanja (a u slučaju povratne karte i eventualno datuma povratka) i brojem osoba, dobijate spisak mogućih polazaka koji zadovoljavaju Vaš uslov.
 • U listi polazaka se prikazuje vrijeme i mjesto polaska, vrijeme i mjesto dolaska, oznaku prevoznika, cijenu koja je izražena u konvertibilnim markama, eventualno oznaku da li je kartu potrebno odštampati prije putovanja, i dugme „Kupi kartu“
 • Ukoliko želite promijeniti datum putovanja, to lako činite odabirom odgovarajućeg datuma. Po potrebi možete izabrati i druge filtere kojima možete suziti pregled rezultata, odabirom „Napredne pretrage“
 • Po odabiru željenog polaska, izabirate „Kupi kartu“
 • U slučaju povratne karte sa odabranim datumom povratka, možete izabrati i kojim povratkom ćete se vratiti
 • Nakon što ste odabrali „Kupi kartu“, potrebno je da unesete imena i prezimena putnika i eventualno popust ukoliko je primjenjiv (studenti, penzioneri, invalidi, itd).
 • U slučaju korištenja popusta, potrebno je da imate odgovarajući dokument kojim možete dokazati da pripadate odgovarajućoj skupini za koju popust važi
 • Na kraju popunjavate podatke o kupcu. Ukoliko ste registrovani korisnik, podaci će biti automatski preuzeti, u suprotnom, potrebno je da unesete e-mail i ime kupca, a po potrebi i telefon
 • Po prihvatanju saglasnosti sa uslovima korištenja, omogućeno je da odabrane karte stavite u korpu i nastavite proces odabira karata, ili da pristupite samom procesu plaćanja preko sigurne stranice.
 • Po uspješnom plaćanju, dobićete obavijest na e-mail, koja u sebi sadrži link na kupljene karte
Putnici su dužni da u trenutku ukrcavanja u autobus obezbijede sljedeće
 • da dođu na polaznu stanicu najmanje 45 minuta prije polaska i da kupe prolaznicu za peron (peronska karta) ukoliko to polazna stanica zahtijeva.
 • da imaju primjerak online karte za prevoz u elektronskoj formi (online kartu putnici dobijaju putem email-a nakon uspešno obavljene transakcije) i pokažu je voznom osoblju
 • identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, studentski indeks, ili sličan dokument)
 • dokument kojim se potvrđuje odabrani popust (indeks za studente, ček od penzije za penzionere, zdravstvena knjižica ili sl. za djecu)
 • sve izdate karte na određeno ime i prezime nisu prenosive na drugo ime ili prezime
Buskarta.ba nije odgovoran za:
 • Kašnjenje autobusa u polasku / dolasku
 • Nepristojnost i nemarnost osoblja autobuskog prevoznika
 • Raspored sjedišta u autobusku nije u skladu sa očekivanjem putnika, to jest sa prikazom na ekranu u trenutku kupovine karte
 • Otkazivanje polaska u slučaju više sile
 • Bezbijednost prtljaga putnika
 • Izmjenu broja sjedišta u posljednjem trenutku zbog bolje komocije za majke sa djecom, invalide ili starije osobe
 • Čekanje autobusa na pogrešnom stajalištu (molimo Vas da putem našeg portala provjerite adresu, to jest geografsku lokaciju gdje god postoji, polaznog stajališta)
 • Autobuski prevoznik promijeni mjesto ukrcavanja putnika i/ili preveze putnike do mjesta ukrcavanja pomoćnim vozilom.
 • Bilo kakve dodatne troškove proizašle iz opštih uslova poslovanja prevoznika kao što su: naplata prtljaga, prevoz kućnih ljubimaca, putno osiguranje i dr.
Otkazivanje karte
 • Nije moguće otkazati kupljenu kartu u periodu manjem od 24h prije polaska autobusa.
 • Buskarta.ba će naplatiti svako otkazivanje kupljene karte u iznosu od 10% na račun troškova obrade karte
 • Putnik nema pravo na povraćaj novca za dodatne usluge (staničnu i peronsku kartu) naplaćene uz cijenu karte koja se otkazuje.
Otkazivanje kupljene karte više od 24h prije polaska autobusa
 • Otkazivanje karte može biti izvršeno slanjem obavještenja na email support@buskarta.ba
 • Svi registrovani korisnici kartu mogu otkazati koristeći funkcije dostupne nakon prijavljivanja na kontrolni panel (u gornjem desnom uglu postoji link za prijavljivanje)
Otkazivanje polaska
 • U slučaju otkazivanja polaska od strane prevoznika iz bilo kojeg razloga stičete pravo da kupljenu kartu otkažete na način koji je opisan u prethodnom pasusu. Buskarta.ba će nakon provjere podataka kod prevoznika, a maksimalno 2 dana nakon iskazanog zahtjeva, refundirati 100% od vrijednosti kupljene karte.
 
6. SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA
 
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom
komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.
 
7. IZJAVA O PRIVATNOSTI
 
Obavezujemo se da ćemo pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo autorizovanom osoblju kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Podaci će biti dati na uvid nadležnim državnim organima u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi putem propisanih procedura.
 
8. OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA BUSKARTA.BA
 
Web lokacija www.buskarta.ba (Portal) objavljena je i upravljana od strane kompanije F.S. Eurotrading d.o.o. (Kompanija) iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, koja posluje u skladu sa zakonima države Bosne i Hercegovine. Kada pristupate Portalu, pretražujete ga ili koristite na bilo koji način, prihvatate bez ograničenja pravila i uslove propisane u ovom tekstu. Kada pristupate bilo kojem pod-Portalu (bilo da pripada Kompaniji ili ne) putem ovog Portala, tada takav pod-Portal može imati svoja pravila i uslove korišćenja, koja su specifična za njega.
Ova pravila i uslovi korišćenja Portala i svi drugi dodatni uslovi postavljeni na Portalu, zajedno predstavljaju kompletan Ugovor između Kompanije i Vas prilikom Vašeg korišćenja Portala.
 
9. PORTAL I NJEGOV SADRŽAJ
 
 • Ovaj Portal namijenjen je samo za lično korišćenje. Zabranjeno je distribuirati, razmjenjivati, mijenjati, prodavati ili prenositi bilo šta što kopirate sa ovog Portala, uključujući ali neograničavajući se samo na tekst, slike, audio i video zapise, za bilo kakve poslovne, komercijalne ili javne svrhe.
 • Dok god se pridržavate ovih pravila i uslova korišćenja Portala, Kompanija Vam dozvoljava ne-ekskluzivno, ne-prenosivo, limitirano pravo da pristupite Portalu, pregledate i koristite isti. Prihvatate uslov da ne ometate ili pokušate da ometate funkcionisanje Portala na bilo koji način.
 • Pristup određenim dijelovima Portala može biti dostupan jedino registrovanim korisnicima. Da biste postali registrovani korisnik, može biti zahtijevano od Vas da odgovorite na određena pitanja ili upišete određene detalje o Vama. Odgovori na ta pitanja ili potrebni detalji mogu biti obavezujući i/ili opcioni. Vi garantujete da su sve informacije koje ste dali nama, o sebi ili drugima, istinite i tačne.
10. LINKOVI NA DRUGE PORTALE
 
Ovaj Portal može sadržati linkove na druge web lokacije kojima upravljaju treće strane u odnostu na Kompaniju. Kompanija ne kontroliše te web lokacije i nije odgovorna za njihov sadržaj. Uključivanjem hiperlinkova na takve web lokacije ne podrazumijeva bilo kakvo odobravanje sadržaja na tim web lokacijama ili udruživanje sa njihovim vlasnicima. Ukoliko se odlučite da posjetite bilo koji od takvih web lokacija linkovanih na ovom Portalu, to radite u potpunosti na svoj rizik.
 
11. VLASNIŠTVO
 
 • Svi materijali na ovom Portalu, uključujući ali neograničavajući se samo na tekst, slike, audio i video zapis, softvere, ikonice i sličan sadržaj (Sadržaj), zaštićen je sa pravima obezbijeđenim pod međunarodnim konvencijama i zakonima o intelektualnoj svojini. Zabranjeno je koristiti Sadržaj u bilo koje svrhe osim one koje su ovdje navedene.
 • Slažete se da pratite sva uputstva koja se nalaze na Portalu limitirajući način na koji možete da koristite Sadržaj.
 • Na Portalu postoji određen broj kompanijskih logoa, uslužnih i robnih marki bilo da su u vlasništvu/korišćenju Kompanije ili trećih strana. Njihovim prikazivanjem na Portalu, Kompanija Vam ne izdaje bilo kakvu licencu da ih koristite. Bilo kakvo korišćenje Sadržaja može usloviti kršenje zakona o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti robnih marki, zaštiti privatnosti i građanskih i krivičnih zakona.
 • Možete preuzeti kopiju/kopije Sadržaja jedino za Vašu ličnu upotrebu.

Posljednji put ažurirano 08.12.2022  15:30:00